İnşaat - Taahhüt İşleri

Yücelen Yapı İnşaat, anahtar teslimi her türlü inşaat tadilat ve taahhüt işlerini itina ile yapmaktadır...

Anahtar teslim inşaat taahhüt işleri ile projelerini engin tecrübemiz ve profesyonel ekibimiz ile hayata geçiriyoruz.  İnşaat öncesi proje tasarımı ile başlayan süreci, maksimum müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak, ekonomik ve hızlı çözümlerle anahtar teslimi olarak işi tamamlıyoruz

Projelendirme, imar izinlerinin alınması, projenin uygulanması ve son olarak da projenin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi inşaat taahhüt işlerinin ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Gerekli tüm yasal izinlerin alınması için eksiksiz bir şekilde projelendirme yapılması  büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Yücelen Yapı İnşaat uzman mimar ve mühendis kadrosu ile tüm proje süreçleri şirket bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Müşteri talepleri, yasal mevzuatlarla birlikte doğru bir şekilde projelendirilerek para ve zaman kaybının önüne geçilmektedir.

Avan (Ön) Proje:  İnşaat izinlerinin alınabilmesi için öncelikle, inşaatın yapılacağı arazinin zemin etütleri, temel etütleri, vaziyet planı, kat ve çatı planları ile yapının mimari görüntüsünün yer alacağı bir ön rapor niteliğindedir.

Kesin Proje: Avan proje için alınan onayın ardından avan projede yer alan tüm birimlerin ölçülendirilerek, detaylı bir şekilde projenin çözülmesi ile kesin proje oluşturulur.

Uygulama Projeleri: Kesin projenin de onay almasıyla birlikte tesisat, elektrik gibi diğer ayrıntıların projelendirildiği, mimari, statik ve tesisat gibi alt projelerden oluşur.

Projeler onaylandıktan sonra proje ile ilgili uygulama aşamasına geçilir. Burada projeye tam ve eksiksiz bir şekilde uyularak, hem yasal olarak ilgili mevzuatlara uygun hem de deprem vb doğal afetlere karşı dayanıklı uzun ömürlü bir yapının inşaatı tamamlanır.

Yücelen yapı inşaat tecrübe, bilgi ve sektördeki yenilikleri takip eden yapısıyla her türlü inşaat proje işinde profesyonel çözümler sunar.